ZAŽIJTE SVĚT JINAK

Najdi si srdečnou cestu tvé duše, nebo kontakt k andělům a sourozencům Světla

Andělé jsou bytosti lásky a Světla. Neodsuzují a vidí v nás tlukoucí srdce a nekonečné Božství. Věz, že ať jsi udělal nesčetné množství chyb, andělé tě nikdy neopustí, neboť milují bezpodmínečně. Pomáhají nám v každodenních záležitostech, je však nutné je o pomoc požádat. Respektují totiž naši svobodnou vůli a neudělají nic, co sami nechceme a o co nepožádáme.

Žijí mezi námi. Nejsou lidmi, ale mají lidské tělo. Vstupují do fyzické inkarnace našeho světa, aby se na jedné straně naučili novým zkušenostem a na straně druhé, aby buď pomáhaly skutečným lidským bytostem, nebo jim vytvářely pole velmi silných a důležitých zkoušek. Potkáváš je na ulicích a při různých příležitostech aniž tušíš, kdo se za oponou lidského fyzického těla skutečně skrývá.