ZAŽIJTE SVĚT JINAK

Najděte si srdečnou cestu vaši duše, nebo kontakt             k andělům a sourozencům Světla

Andělé jsou bytosti lásky a světla. Neodsuzují a vidí v nás tlukoucí srdce a nekonečné Božství. Vězte, že ať jste udělali nesčetné množství chyb, andělé vás nikdy neopustí, neboť milují bezpodmínečně. Pomáhají nám v každodenních záležitostech, je však nutné je o pomoc poprosit. Respektují totiž naši svobodnou vůli a neudělají nic, co sami nechceme a o co nepožádáme.

Žijí mezi námi. Nejsou lidmi, ale mají lidské tělo. Vstupují do fyzické inkarnace našeho světa, aby se na jedné straně naučili novým zkušenostem a na straně druhé, aby buď pomáhaly skutečným lidským bytostem, nebo jim vytvářely pole velmi silných a důležitých zkoušek. Potkáváme je na ulicích a při různých příležitostech aniž tušíme, kdo se za oponou lidského fyzického těla skutečně skrývá.